W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice

Stolarstwo- rodowe dziedzictwo Dobrodzienia

W wyniku realizacji operacji powstała nowa oferta kulturalna w postaci widowiska plenerowego angażującego orkiestrę, chór i teatr amatorski w połączeniu z nowoczesnymi technologiami pokazywania obrazu i dźwięku, pokazującego tradycje stolarskie Ziemi dobrodzieńskiej, oparte na historii poszczególnych rodów stolarskich. W ramach projektu zespół teatralny został doposażony w kostiumy, dekoracje oraz sprzęt multimedialny. Operacja odpowiada na potrzebę mieszkańców obszaru objętego LSR dotyczącą zachowania własnego dziedzictwa lokalnego, związanego z potrzebą  poznawania własnych tradycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 

Wróć na początek strony