W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Agnieszka Jarocka

„Grafika pamięci”

Dzięki realizacji projektu grupy plastyczne na obszarze gminy Ozimka zyskały doposażenie w formie sprzętu do tworzenia grafiki warsztatowej. W projekcie brali udział członkowie sekcji plastycznej ozimskiego Domu Kultury.  W ramach operacji zorganizowany został produkt promocyjny w postaci 7 wystaw przeznaczony dla 7 gmin. Wystawa składa się z  9 grafik ukazujących zabytki 7 gmin terenu LGD. Zrealizowanie projektu pozwoliło na rozwinięcie zakresu twórczości artystycznej mieszkańców terenu LGD, a także pozwoliło na utworzenie kolejnej grupy plastycznej specjalizującej się w grafice warsztatowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 

Wróć na początek strony