W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zębowice

„Rozwój działalności muzycznej Gminy Zębowice”

W ramach projektu powstała bogata oferta muzyczna dwóch chórów działających przy Stowarzyszeniu.

W ramach grantu zakupiono kserokopiarkę do tworzenia śpiewników, papier oraz toner do kserokopiarki, zakupiony został również kompletny sprzęt nagłaśniający. Odbywały się próby chórów, po czym nagrana została płyta , która stała się produktem mogącym uświetnić różnorodne imprezy. Realizacja projektu poprzez wydanie płyty CD umożliwi dotarcie do większego grona odbiorców. Gminy zrzeszone w LGD będą mogły korzystać z płyty  uświetniając nią swoje spotkania.

Wróć na początek strony