W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka

„Spotkania z orkiestrą dętą”

Realizacja projektu miała na celu wsparcie podmiotów działających w sferze kultury, w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD, poprzez zakup kurtek dla orkiestry, sprzętu muzycznego, krzeseł oraz poprzez organizację prób i występów. W okresie trwania projektu członkowie orkiestry odbyli 12 prób. Orkiestra dała 3 koncerty dla mieszkańców Gminy Ozimka. Realizacja projektu pozwoliła w większym stopniu przygotować członków orkiestry do występów. Poszerzyła jej repertuar. Projekt utrwalił tradycje muzykowania orkiestry dętej. Dzięki projektowi została przygotowana oferta kulturalna związana z zachowaniem lokalnych tradycji i obrzędów.

Galeria

 

Wróć na początek strony