W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

„Sfilmowani”

W ramach projektu został zakupiony sprzęt niezbędny do  realizacji specjalistycznych warsztatów z dziedziny filmu i nowych technologii. Odbyły się cykliczne warsztaty z  profesjonalnej obsługi kamery i tworzenia materiałów filmowych. Warsztaty finalne ukończyło 7 osób. Dzięki zdobytej wiedzy osoby te będą mogły profesjonalnie zając się tworzeniem filmów o tematyce lokalnej społeczności, a także lokalnej tradycji kulturowej.

Galeria

 

Wróć na początek strony