W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi

Edukacja historyczna na terenie LGD „Kraina Dinozaurów”

W wyniku operacji przygotowana została oferta kulturalna pod wspólnym tytułem „Wpływ hutnictwa Doliny Małej Panwi na przemiany i rozwój miejscowości Gminy Ozimek” tj. 8 prezentacji multimedialnych – edukacyjnych wykładów historycznych , które będą prezentowane lokalnej społeczności obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”

W ramach zadania zakupiono sprzęt niezbędny do specjalistycznej obróbki i gromadzenia pozyskanych materiałów, opracowywania prezentacji – wykładów historycznych.

Galeria

 

Wróć na początek strony