W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Jolanta Bajor

„TańczMy Folkowo”

Głównym celem operacji jest promocja lokalnej tradycji ludowych tańców w postaci wydania szkoleniowej płyty przeznaczonej dla placówek kulturalnych i oświatowych. Projekt rozpoczął się naborem dzieci do dwóch grup: tanecznej i muzycznej, które poprzez regularne spotkania na próbach doskonaliły swoje umiejętności taneczne, wokalne i grę na instrumentach. Na zajęciach w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku odbywały się nagrania, dzięki którym powstał materiał do nagrania instruktażowej płyty z folkowymi podkładami muzycznymi oraz z nauką tańca „Trojak”. Dzięki wszystkim podjętym działaniom szkolna grupa taneczno – muzyczna wzbogaciła się o nowe stroje ludowe śląska opolskiego oraz instrumenty perkusyjne jak i  sprzęt audiowizualny. Finalnym produktem są „Melodie ludowe”, które zachowają dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży z terenu LGD.

Galeria

 

Wróć na początek strony