W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok

„Jak tradycja i obyczaj głosi”

Realizacja projektu odbyła się poprzez: warsztaty gdzie przygotowano grupę, która będzie się zajmować kultywowaniem tradycji i zwyczajów związanych z terenem LGD „Kraina Dinozaurów”, a szczególnie Spóroka; wyjazdy edukacyjne do teatru oraz muzeum Wsi Opolskiej; doposażenie stowarzyszenia w sprzęt i przedmioty niezbędne do realizacji zadania oraz do prowadzenia gier i zabaw, zakupiono sprzęt nagłaśniający , bęben marszowy, sztalugi, stół i krzesła oraz plansze do gry, wykonano narty i bierki, zakupiono i uszyto stroje niezbędne do realizacji projektu; przygotowano i wydano broszurę opisującą tradycje i zwyczaje, gry i zabawy z dawnych śląskich domów oraz  śpiewnik z dawnymi i lokalnymi pieśniami.

Galeria

 

Wróć na początek strony