W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Dom Kultury w Ozimku

„Zoom na Ozimek”

W ramach operacji zrealizowany został film promocyjny pt. „Hutnicza Perła Krainy Dinozaurów” o historii i hutniczej tradycji miasta Ozimek. Do realizacji projektu włączone zostały podmioty zajmujące się historią , tradycją hutniczą i upamiętnianiem wydarzeń historycznych, osoby zajmujące się animacją społeczno-kulturalną , przyrodnicy oraz grupy marginalizowane, w tym seniorzy i młodzież. Dzięki realizacji filmu powstała nowa , innowacyjna oferta promocji miasta. Włączenie do realizacji filmu wielu środowisk przyczyniło się do aktywizacji grup, które dotychczas nie były aktywne i do pełniejszego wykorzystania potencjału grup już działających.

Galeria

 

Wróć na początek strony