W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Gmina Kolonowskie

„Dołącz do orkiestry z Kolonowskiego”.

Celem operacji było uzupełnienie składu oraz odnowienie repertuaru Orkiestry dętej „Colonnowska” z  Kolonowskiego. Poprzez realizacje operacji orkiestra wzbogaciła się o nowy sprzęt muzyczny oraz nuty, a do gry na nowych instrumentach przeszkoleni zostali nowi członkowie zespołu. W efekcie powstała nowa, ulepszona oferta kulturalna na terenie LGD Kraina Dinozaurów.

 

Galeria

 

Wróć na początek strony