W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie

„Muzyka i taniec z tradycjami”

Projekt umożliwi stworzenie nowej oferty kulturalnej opartej na LPR. Reaktywowano zespół taneczno –wokalny Zębowiczanie. Przeprowadzone zostały warsztaty taneczno – wokalne z nauką tańców i piosenek regionalnych, zakupiono stroje ludowe. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie stworzyło Izbę Regionalną, gdzie realizowane są spotkania z serii Historia Lokalna, w  których uczestniczą również dzieci i młodzież szkolna, uświetniając je swoimi występami. Stowarzyszenie pragnie realizować projekt we Współpracy z PSP w Zębowicach , aby zachęcić dzieci do poznania swojej kultury i historii,  przede  wszystkim poprzez śpiew i taniec.

Galeria

 

Wróć na początek strony