Jest w orkiestrach dętych siła - wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.) 

 

Tytuł ,,Z kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Gmina Chrząstowice

„Jest w orkiestrach dętych siła- wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice”

W ramach projektu zakupiono instrumenty oraz sprzęt niezbędny do dalszego rozwoju Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice. Powstał repertuar, który obejmuje utwory polskie, niemieckie, śląskie i kresowe. Realizacja operacji poprzez powstanie nowego repertuaru i udział w koncertach, przyczyniła się do promocji Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”.

Galeria

 

Wróć na początek strony