Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w dniu 15 marca 2021 r. w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów” zostały podpisane umowy z grantobiorcami na realizację projektów grantowych. 

 

Zadanie finansowane przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie” ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania

 „Kraina Dinozaurów”

Projekt grantowy pn. "Sport i zabawa w Krainie Dinozaurów” ma na celu utworzenie bądź modernizację obiektów sportowo- rekreacyjnych na obszarze LGD "Kraina Dinozaurów"

Kwota dofinansowania -  283 671,00  zł 

Całkowita wartość zadania  - 320 718,97 zł 

Koszty wkładu własnego  (praca własna) –37 047,97 zł  

 

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu nastąpiło w dniu 09.03.2021r.

 

Grantobiorcami realizującymi poszczególne zadania są :

 

„Ruch i zabawa to dobra sprawa – budowa placu zabaw w Staniszczach Wielkich”                               

       Ludowy Zespół Sportowy w Staniszczach Wielkich

 

2.  „Punkt rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Myślinie”                                               

     Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza

 

3.  „Plac zabaw nowym początkiem dla wspólnej przestrzeni” –  
      Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji – Gosławice

 

4 „Kraina aktywności fizycznej i rekreacyjnej w Zawadzie” –  
       Stowarzyszenie „Nasza Zawada”

 

5. „Żwirowe Wzgórze – miejscem aktywności ruchowej w Zakrzowie Turawskim–      

     Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski”

 

6.  „Rodzinny plac zabaw w Węgrach” –  

    Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrach

 

7.  „Miejsce aktywności ruchowej w Osowcu”  

   Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia Dzieci i Młodzieży Turawa

 

8.  „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Żędowicach i Kielczy”  

       Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie - "Lubię Tu Żyć"  

 

9. „Sauna na rzece Małej Panwi– dobro dwóch gmin’’ 

      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi   Krzyżowa Dolina

 

10.  ,,Budowa kolejki linowej ogólnodostępnej w Bzinicy Starej

      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka


 

Galeria

 

Wróć na początek strony