Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”


pn. „Sport i zabawa w Krainie Dinozaurów”

Realizując :


CEL OGÓLNY: 1.0 - Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska.

CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.1 - Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.


PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 – budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne.

 

WZKAŹNIK:

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 10

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu nastąpiło w dniu 09.03.2021r.

 

Grantobiorcami realizującymi poszczególne zadania są :

 

„Ruch i zabawa to dobra sprawa – budowa placu zabaw w Staniszczach Wielkich”                               

       Ludowy Zespół Sportowy w Staniszczach Wielkich

 

2.  „Punkt rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Myślinie”                                               

     Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza

 

3.  „Plac zabaw nowym początkiem dla wspólnej przestrzeni” –  
      Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji – Gosławice

 

4 „Kraina aktywności fizycznej i rekreacyjnej w Zawadzie” –  
       Stowarzyszenie „Nasza Zawada”

 

5. „Żwirowe Wzgórze – miejscem aktywności ruchowej w Zakrzowie Turawskim–      

     Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski”

 

6.  „Rodzinny plac zabaw w Węgrach” –  

    Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrach

 

7.  „Miejsce aktywności ruchowej w Osowcu”  

   Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia Dzieci i Młodzieży Turawa

 

8.  „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Żędowicach i Kielczy”  

       Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie - "Lubię Tu Żyć"  

 

9. „Sauna na rzece Małej Panwi– dobro dwóch gmin’’ 

      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi   Krzyżowa Dolina

 

10.  ,,Budowa kolejki linowej ogólnodostępnej w Bzinicy Starej

      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

Galeria

 

Wróć na początek strony