Z dniem 24 maja 2021 r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie realizacji lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2021”, prowadzonego przez LGD „Kraina Dinozaurów”.

Z dniem 24 maja 2021 r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie realizacji lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2021”, prowadzonego przez LGD „Kraina Dinozaurów”.

Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Współpracy, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia ora podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

W konkursie wspierane będą projekty, realizowane przy udziale wolontariuszy, z wykorzystaniem lokalnych zasobów i w sposób integrujący społeczność (partnerów instytucjonalnych i mieszkańców). Dotowane projekty maja się przyczynić do pobudzenia aspiracji życiowych, rozwiazywania problemów, poprawy jakości życia i podejmowania  działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności potrzeby.

Informacje o tym programie można znaleźć także na ogólnopolskiej stronie internetowej: www.dzialajlokalnie.pl.

Wróć na początek strony