Operacja własna pt. „EKOedukacja II” mająca na celu poprawę świadomości ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez organizację w ramach operacji pikników ekologicznych, warsztatów edukacyjnych w ramach działalności EKO Centrum.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt zadania: 295 843,30 zł

Dofinasowanie: 279 224,00 zł

Zadanie realizowane od maja do czerwca 2024 r.

 

Zadania do zrealizowania w ramach projektu:

  • Warsztaty edukacyjne w EKO Centrum w Ozimku
  • Pikniki ekologiczne w 7 gminach
  • Materiały raz sprzęt do zajęć edukacyjnych

EKOedukacja II - podpisanie umowy

 

 

Wróć na początek strony