W dniu 07.07.2021 LGD "Kraina Dinozaurów" podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej pt. "EKOedukacja – oto nasza reakcja!" mającej na celu Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR oraz promocja obszaru objętego LSR. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Efektem operacji będzie organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych promujących zasoby i obszar LGD

 

Wróć na początek strony