Niniejszym informujemy, iż w ramach zapytania nadesłane zostały 2 oferty na zakup i dostawę pojemników do segregacji odpadów - kredki (40 sztuk), z których jedna spełniała warunki określone w zapytaniu.

 

Po przeanalizowaniu została wybrana oferta firmy:

KAZAR Polska Sp. z o.o.

Pl. Powstańców Warszawy 2

00-030 Warszawa,

która spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaoferowała najkorzystniejszą cenę.

 

Dziękujemy za nadesłanie ofert, za zainteresowanie i zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na kolejne zapytania.

Wróć na początek strony