W dniu 27 lutego 2024 roku w Karczmie Wiejskiej w Zębowicach odbył się warsztat refleksyjny, w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu obszaru objętego LSR. Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.

 

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu         przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

 

Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu!

 

Wróć na początek strony