W dniu 30 stycznia 2024 roku, w Maciejowie, na terenie partnera koordynującego projekt - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Dobre bo Lokalne II" wraz z otwarciem rękodzielni.
W wydarzeniu udział wzięli również partnerzy projektu Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” oraz  liczna grupa z naszego terenu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”. Partnerzy wspólnie zorganizowali cykl trzech eventów, które pozwoliły na wymianę doświadczeń promocję produktów i usług lokalnych, a także na wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne, aktywizujące i integrujące. Budżet całego projektu współpracy to 1 643 374,00 zł.
Na podsumowanie przybyli także zaproszeni goście, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji oraz mieszkańcy naszego obszaru.
Podczas spotkania partnerzy zaprezentowali działania zrealizowane w ramach projektu. W ciągu 15 miesięcy trwania projektu udało się zrealizować mnóstwo działań, w tym, warsztatów, spotkań, konkursów.
Ważnym punktem spotkania było uroczyste otwarcie na terenie Pasieka Zarodowa w Maciejowie 2 rękodzielni, w których cyklicznie odbywać się będą warsztaty rękodzielnicze, zajęcia edukacyjne bazujące na lokalnych zasobach oraz korzystać z nich będą mogli rękodzielnicy chcący prowadzić w nich zajęcia. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Joanna Harus - Dyrektorka Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pan Lesław Czernik - Wicestarosta Kluczborski; Pan Jarosław Kielar - Burmistrz Miasta Kluczborka oraz przedstawiciele Zarządu LGD „Dolina Stobrawy”.
Następnie po przerwie na posiłek odbyły się niezwykle ciekawe warsztaty i wykład. Uczestnicy mieli do wyboru takie tematy jak: Wykorzystanie produktów pszczelich w utrzymaniu i odzyskaniu zdrowia - wykład połączony z degustacją produktów pszczelich "Ludowe okadzanie- smugi i kadzidła" oraz  "Ekobiżuteria"- ozdoby z natury.
 

 

 
Wróć na początek strony