Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

 

Data rozpoczęcia projektu: 2021-09-01

 

Data zakończenia projektu: 2021-12-31

 

Tytuł projektu: Wspólnie tworzymy kronikę naszej organizacji

 

Cel projektu: Zwiększenie integracji mieszkańców-uczestników dzieci i młodzieży obecnie uczących się w szkole jak i absolwentów, dorosłych i starszych osób, wiosek Bzinicy Starej, Bzinicy Nowej, Bąków i Kolejki, poprzez ich aktywizację wokół tworzenia kroniki oraz podczas zbierania i gromadzenia zdjęć i informacji.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu: Działania w projekcie można rozpisać na kilka punktów najważniejszych, jak we wniosku pisaliśmy kronika naszej organizacji obejmuje 17 lat działalności stowarzyszenia, to nie lada wyzwanie dla nas, by zebrać dokumentację historyczną, by odzwierciedlała nasze działania i udział wielu ludzi w tworzeniu tej historii. Dzięki zaangażowaniu, przy tworzeniu kroniki, wolontariuszy i członków stowarzyszenia, udało się zrealizować cel.

1. Zorganizowanie zbierania dokumentacji, zdjęć, informacji do kroniki.

2. Warsztaty segregowania chronologicznego zebranych materiałów, wywołania zdjęć, plan wydarzeń każdego roku.

3. Warsztaty tworzenia kroniki, opis wydarzeń wg planu, chronologia.

4. Zorganizowanie prac końcowych tworzenia publikacji, uzupełnienia, podsumowanie, przekazanie do digitalizacji, promocja.

 

Rezultaty projektu: Rezultatem jest integracja mieszkańców podczas organizowania zbierania dokumentów, informacji i zdjęć. Każda osoba, która związana była i jest z stowarzyszeniem czy uczestniczyła w wydarzeniach, wniosła informacje, które uzupełniły historyczny wątek zapisany w kronice. Dobrem wspólnym jest kronika-album ze zdjęciami i opisem wydarzeń i osób uczestniczących i tworzących historię stowarzyszenia. Publikacja dostępna będzie podczas spotkań i uroczystości stowarzyszenia i szkoły. Kontynuujemy dalej wpisy.

 

Odbiorcy projektu: Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest cała społeczność lokalna ok. 100 - 150 osób, w tym -członkowie stowarzyszenia, uczniowie, absolwenci, rodzice, nauczyciele placówki szkolnej w Bzinicy Starej oraz dorośli i starsi-gdyż projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców, którzy angażują się w realizację projektu. Pośrednimi odbiorcami są zaproszeni goście odwiedzający stowarzyszenie i szkołę.

 

Partnerzy w realizacji projektu: Niepubliczna Szkoła podstawowa w Bzinicy Starej.

Galeria

 

Wróć na początek strony