Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni

 

Data rozpoczęcia projektu: 2021-09-01

 

Data zakończenia projektu: 2021-12-29

 

Tytuł projektu: Kolorowy zawrót głowy

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest rewitalizacja nieużytkowanego terenu poprzez stworzenie placu biesiadnego "Pod Lipami" wraz z montażem grilla oraz utworzeniem do placu kolorowej ścieżki edukacyjnej.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

- przygotowanie terenu pod plac - usunięcie kamieni, śmieci, chwastów, uśnięcie zalegających starych

słupów betonowych;

- usunięcie darniny, niwelacja terenu i przygotowanie pod ułożenie obrzeży;

- montaż obrzeży wraz utwardzeniem placu, wyłożeniem agrowłókniną i wyspanie grysu granitowego;

- wyrównanie terenu wokół placu, dosianie trawy, nasadzenia wokół placu w tym nasadzenia

symbolicznych drzew "lipa", które można spotkać na trasie prowadzącej do terenu reakcyjnego w

centrum wsi;

- montaż grilla;

- ułożenie ścieżki edukacyjnej;

- warsztaty malowania pn. "Chodź pomaluj mój świat";

- wysypanie kory wokół nasadzeń i ścieżki

- spotkanie podsumowujące projekt wraz z inauguracyjnym grillem.

 

Rezultaty projektu: Rezultatem jest zagospodarowany teren w ilości: 360 metrów kwadratowych, wcześniej nieużytkowanego terenu. Zyskaliśmy bezpieczne miejsce spotkań na świeżym powietrzu przeznaczone na organizacje ogniska integracyjnego.

 

Odbiorcy projektu:

- dzieci i młodzież szkół podstawowych - ogniska szkolne (około 100 uczniów)

- spotkania integracyjne "Dzień Sąsiada" (około 120 osób)

- podopieczni "Samstagkursu" (około 20 dzieci)

- mieszkańcy Dębskiej Kuźni oraz odwiedzający i uczestnicy corocznych festynów strażaków i dożynek.

 

Partnerzy w realizacji projektu: W realizacji projektu brali udział mieszkańcy przynależący do partnerów: OSP Dębska Kuźnia, pracownicy Gminy Chrząstowice, DFK Dębska Kuźnia. Dodatkowo w projekcie pomogli rolnicy z swoim sprzętem oraz lokalna firma, która usunęła ziemie pod plac biesiadny.

Galeria

 

Wróć na początek strony