Za nami piękne spotkanie z organizacjami realizującymi inicjatywy lokalne i osobami rozumiejącymi i wspierającymi oddolne działania, które zmieniają lokalną rzeczywistość i budują dobry i mocny kapitał społeczny.
W dniu wczorajszym odbyła się Konferencja pt. „Święto Darczyńców i Realizatorów Działaj Lokalnie 2023”. Tegoroczna edycja programu realizowana była przy współpracy z Gminą Pawonków.
W przedświątecznej już scenerii w Ośrodku Wypoczynkowym Wodnik w Turawie spotkali się członkowie stowarzyszenia LGD, władze gmin wchodzących w skład LGD, zaproszeni goście, darczyńcy i realizatorzy Programu Działaj Lokalnie 2023 .
Był to czas wspomnień i podsumowań tegorocznej edycji Działaj Lokalnie.
W tym roku na Inicjatywy Lokalne DL została przeznaczona kwota 18 000,00 zł – zrealizowano 6 projektów, o wartości dofinansowania 3 000,00 zł każdy.
To wszystko dzięki wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Województwa Opolskiego
oraz przedsiębiorców:
Hotel & Resort w Grodźcu
F. I. MANTA SP. Z O. O. - Zawadzkie
FHU „Drew-Trans” – Kolonowskie
J.P.TRANS - Żędowice
Bank Spółdzielczy w Leśnicy
Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Opole.
Program Działaj Lokalnie w roku 2023 uważamy za dobrze i ciekawie zrealizowany.
Na konferencji również podziękowano darczyńcom i opiekunom koników polskich, które są własnością LGD KD: Nadleśnictwo Zawadzkie, Lasy Państwowe i Nadleśnictwo Strzelce, Lasy Państwowe
Ponadto złożono podziękowania osobom które, przekazały 1.5% odpisu z podatku dochodowego na rzecz stowarzyszenia LGD KD oraz wszystkim, którzy dokonują zakupów online za pomocą aplikacji Fani Mani.
Wszystkim organizacjom, przedsiębiorcom, samorządowcom i osobom, które wniosły swój udział w rozwój naszego stowarzyszenia i tym samych przyczyniły się do rozwoju lokalnego serdecznie DZIĘKUJEMY!!!
 

 

Wróć na początek strony