W 2021 r. od września do grudnia sześciu grantobiorców wybranych w pierwszym naborze Programu Działaj Lokalnie w LGD „Kraina Dinozaurów” z powodzeniem zrealizowało projekty na łączną kwotę dofinansowania 16 000,00 zł.

W projekty mające na celu stworzenie miejsc spotkań, ochronę środowiska i klimatu, kultywowanie lokalnych tradycji, odkrywanie talentów wokalnych włączona została społeczna energia 25 wolontariuszy, a także wkład wielu darczyńców rzeczy, usług oraz finansów, który wyniósł 11 331,42 zł. Całkowita wartość zrealizowanych projektów wyniosła 27 331,42 zł. Efekty wspólnych działań można zobaczyć poniżej:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni - ,,Kolorowy zawrót głowy’’

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka - ,,Wspólnie tworzymy kronikę naszej organizacji”

 

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan - ,,Być przyjacielem przyrody’’

 

Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji - „Sankt Martin immer mit uns! – Święty Marcin zawsze z nami!”

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza -  „Rodzinnie zwiedzamy i z warsztatów korzystamy”

 

Stowarzyszenie Akces - „Akcelerator Talentów”

 

Serdeczne gratulacje dla wszystkich pomysłodawców i realizatorów projektów za osiągnięte rezultaty wspólnych działań na rzecz stworzenia dóbr wspólnych, z których już skorzystali i korzystać będą mieszkańcy. Szczególnie gratulujemy i dziękujemy koordynatorom wszystkich projektów, którzy wzięli na siebie odpowiedzialne zadania planowania, organizacji działań i rozliczania dotacji.

Wróć na początek strony