W dniu 24.08.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana kolejna umowa na realizację VII projektu grantowego.

Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność́” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn. „Opracowanie koncepcji – Wieś przyszłości Smart Village”.

Realizując:

CEL OGÓLNY: Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR.

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja społeczności lokalnej

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Opracowanie koncepcji – Wieś przyszłości Smart Village

WSKAŹNIKI:

Liczba przygotowanych koncepcji Smart Villages – 12 szt.

liczba koncepcji – 12 szt.
Kwota dofinansowania całej operacji wynosi – 48 000,00 zł

Całkowita wartość́ zadania – 48 000,00 zł

Głównym celem operacji jest przygotowanie koncepcji Smart Village w 12 sołectwach na obszarze LGD „Kraina Dinozaurów”.

Lista grantobiorców „Opracowanie koncepcji – Wieś przyszłości Smart Village”:

1. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok – „Spórok - wioska przyszłości” – sołectwo Spórok

2. Kamil Zygmunt – „Klekotna wioska przyszłości” – sołectwo Klekotna

3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” - SMART VILLAGE Malichów i Kocury „Leśny Raj Natury” – sołectwo Kocury i Malichów

4. Tomasz Wonsik  - „Rzędowice wioską przyszłości” – sołectwo Rzędowice

5. Stowarzyszenie Nasz Grodziec – „Stworzenie koncepcji inteligentnych wsi” – sołectwo Grodziec

6. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór – „Opracowanie koncepcji inteligentnej wsi dla Suchego Boru” – sołectwo Suchy Bór

7. Rafał Chwalczyk – „Koncepcja „Wieś przyszłości” Smart Village” – Sołectwo Myślina

8. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Zawadzkie – „Lubię tu żyć” – „ Żędowice Wieś przyszłości „Smart Village” – sołectwo Żędowice

9. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Zawadzkie – „Lubię tu żyć” – „Kielcza Wieś przyszłości „Smart Village” – sołectwo Kielcza

10. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan – „Bierdzany – wieś przyszłości” – sołectwo Bierdzany

11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka - „SMART VILLAGE dla sołectwa Bzinica Stara” – sołectwo Bzinica Stara

12. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów – „Pludry – wioska przyszłości” – sołectwo Pludry

 

 

Wróć na początek strony