Niniejszym informujemy, iż w ramach zapytania nadesłanych zostało 6 ofert na przygotowanie, wydruk oraz dostawę gier memory.

Po przeanalizowaniu została wybrana oferta firmy Ragnarok Studio Natalia Guzik-Ryś, która spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym i zaoferowała najkorzystniejsze warunki wykonania usługi.

Dziękujemy za nadesłanie ofert, za zainteresowanie i zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na kolejne zapytania.

Wróć na początek strony