Niniejszym informujemy, iż w ramach zapytania nadesłanych zostało 9 ofert na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
Po przeanalizowaniu została wybrana oferta firmy WP Energy Sp. z o.o., która spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaoferowała najkorzystniejsze warunki wykonania usługi.

Dziękujemy za nadesłanie ofert, za zainteresowanie i zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na kolejne zapytania.

Wróć na początek strony