W dniu 13.07.2023 LGD "Kraina Dinozaurów" podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej pt. „EKOedukacja- oto nasza reakcja!” mającej na celu poprawę świadomości ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez organizacje w ramach operacji cyklu spotkań, warsztatów edukacyjnych oraz utworzenie EKO Centrum przy siedzibie LGD 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt zadania: 265 371,33 zł

Dofinasowanie do projektu 250 206,00 zł

Zadanie będzie realizowane od lipca do października 2023 r.

 

Zadania do zrealizowania w ramach projektu:

  • Zajęcia edukacyjne w Eko centrum w Ozimku oraz zajęcia wyjazdowe w przedszkolach na obszarze LGD KD
  • Dzień otwarty w EKO Centrum w Ozimku – warsztaty, spotkania i zajęcia plenerowe przy EKO Centrum – 15.09.2023 r.
  • Wyjazd studyjny
  • Wyposażenie EKO Centrum (stoły edukacyjne, tablice i gry edukacyjne, instalacja PV itp.) 

 

Wróć na początek strony