„Przyjazna wieś" to konkurs organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Poszukujemy najlepszych projektów, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 - 2020.

 

Projekty do konkursu można zgłaszać kategoriach wymienionych poniżej:

Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych,

Rozwój lokalny, aktywizacja i integracja społeczna,

Środowisko i działania na rzecz ochrony klimatu.

 

Czy Twój projekt przyczynił się do rozwoju lokalnej społeczności? Czy Twoje gospodarstwo stało się bardziej konkurencyjne? Czy zainicjowałeś działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu?

Jeżeli tak, serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie!

Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na naszej stronie internetowej - ksow.pl/przyjazna-wies

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody!

 

Nie czekaj, pokaż nam swoje osiągnięcia i pozwól nam docenić Twoje starania! Czas na Przyjazną wieś!

 

Wróć na początek strony