W dniu 7 czerwca 2023 r. złożony został wniosek o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Dziękujemy pracownikom biura LGD za wysłuchanie, zebranie i opracowanie propozycji projektów, marzeń i planów wszystkich osób, które podczas prac nad Strategią zechciały się nimi podzielić oraz za ich ostateczne dostosowanie do wymagań ustaw, rozporządzeń, wytycznych, kryteriów i poradnika, a w konsekwencji opracowania merytorycznego dokumentu. Zespołowi ds. przygotowania LSR za dołożenie wszelkich starań, aby opis sytuacji wyjściowej był jak najbardziej rzetelny i uwzględniał głos mieszkańców.

 

 

Wróć na początek strony