W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania Zarząd LGD ,,Kraina Dinozaurów” w dniu 20.06.2022 r. powołał Zespół ds. opracowania LSR składający się z osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.

W skład zespołu weszły osoby:

 1. Anna Golec - społeczny - gmina Kolonowskie
 2. Karina Mrozek - społeczny - gmina Kolonowskie
 3. Iwona Frasek - gospodarczy - gmina Ozimek
 4. Robert Kobus - społeczny - gmina Dobrodzień
 5. Anna Szaton-Mrowiec - publiczny - gmina Kolonowskie
 6. Iwona Wiercińska - publiczny - gmina Ozimek
 7. Anna Kurc - publiczny - gmina Chrząstowice
 8. Joanna Bachłaj - społeczny - gmina Ozimek
 9. Agnieszka Hurnik - publiczny - gmina Dobrodzień
 10. Grzegorz Sacha - gospodarczy - gmina Dobrodzień
 11. Marek Wittek - gospodarczy - gmina Dobrodzień
 12. Marianna Dylka - społeczny - gmina Zębowice
 13. Katarzyna Szewczyk - publiczny - gmina Turawa
 14. Daria Pawlak - publiczny - gmina Chrząstowice
 15. Gerard Wons - społeczny - gmina Zębowice
 16. Wioletta Delengowska - społeczny - gmina Zawadzkie
 17. Beata Kupka - społeczny - gmina Turawa
 18. Izabella Spałek - publiczny - gmina Zawadzkie

 

Celem działalności zespołu jest:

 • aktywizowanie lokalnych społeczności na obszarze w/w gmin do udziału w procesie tworzenia LSR,
 • aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,
 • inicjowanie wszelkiej aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z biurem LGD,
 • współorganizowanie spotkań konsultacyjnych dla lokalnych społeczności, podczas tworzenia LSR,
 • pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR, a lokalną społecznością.

 

Spotkanie Zespołu ds. opracowania LSR odbyło się:

 • 21.06.2022 r. – siedziba LGD KD
 • 05.07.2022 r. – on-line
 • 11.08.2022 r. – on-line
 • 23-24.09.2022 r. – wyjazdowe Warmątowice
 • 08.11.2022 r. – siedziba LGD KD
 • 19.04.2023 r. – siedziba LGD KD
 • 30.05.2023 r. – Krasiejów

Zespół ds. opracowania LSR pracował nad Lokalną Strategią Rozwoju w nowym okresie programowania (2023-2027). Omawiano zebrane podczas spotkań z mieszkańcami dane: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia a także pracowano nad wytyczeniem celów i przedsięwzięć oraz grup osób w niekorzystnej sytuacji w nowej LSR. Wszystkie materiały wypracowane podczas posiedzenia zamieszczane były na stronie internetowej, były dostępne w biuro oraz zostały poddane konsultacjom społecznym.

 

Wróć na początek strony