W dniu 30.05.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana kolejna umowa na realizację VI projektu grantowego.

Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność́” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn. „Aktywna Kraina Dinozaurów”.

Realizując:

CEL OGÓLNY: Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR.

CEL SZCZEGÓŁOWY: Promocja obszaru objętego LSR

PRZEDSIEWZIĘCIE: Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD

WSKAŹNIKI:

Liczba wydarzeń / imprez – 9 szt.

liczba zorganizowanych przedsięwzięć – 9 szt.
Kwota dofinansowania całej operacji wynosi – 167 643,00 zł

Całkowita wartość́ zadania – 182 112,11 zł

Głównym celem operacji jest promocja LGD "Krainy Dinozaurów'',  w tym lokalnych zasobów  poprzez zorganizowanie 9 wydarzeń rekreacyjno-sportowych,  wpisujących się w kalendarz cyklicznych wydarzeń  na terenie działania LGD.

Projekty realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Aktywna Kraina Dinozaurów”:

  - Klub Sportowy Start – „Kraina Dinozaurów Koszykówką stoi”

  - Stowarzyszenie „Nasza Zawada” – „Bieg Młodego Ninja”

  - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok – „My i las wokół nas”

  - Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów Akces – „Sport za rogiem”

  - Ludowy Klub Sportowy Volley Chrząstowice – „Plażowa kraina”

  - Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice – „Turniej szachowy o tytuł Mistrza Drewnianej Figury Szachowej

    w  Dobrodzieniu”

  - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej – „Graj w tenisa stołowego koleżanko i kolego”

  - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Zawadzkie – „Lubię tu żyć” – „Zawody średniowieczne atrakcją LGD Krainy Dinozaurów”

  - Gmina Turawa – „Rodzinne wyścigi rowerkami wodnymi na pożegnanie lata w Turawie".                                  

 

Wróć na początek strony