Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2023” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, działających na terenie gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Pawonków, Turawa, Zawadzkie i Zębowice, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną i inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego.

W ramach konkursu, granty w maksymalnej kwocie 3 tysięcy złotych, mogą być przeznaczone na realizację projektów, które:

➡️ zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

➡️ wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

➡️ mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

➡️ przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

➡️ będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

➡️ będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,

➡️ będą realizowane między 17 lipca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Projekty mogą obejmować działania związane z jedną ze ścieżek tematycznych:
 „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” lub „Działaj ekologicznie” lub „Młodzież działa lokalnie”.

Wnioski należy składać poprzez generator https://generatorspoleczny.pl  wniosków w terminie

04.05.2023 r. – 05.06.2023 r.

Szczegóły poniżej ⬇️

PDFregulamin_lokalnego_konkursu_grantowego_DL_2023.pdf (407,74KB)
 

Wróć na początek strony