W poniedziałek 24 kwietnia 2023 r. w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach projektu współpracy „Dobre bo lokalne II” odbyło się Spotkanie dla rękodzielników z obszaru LGD "Kraina Dinozaurów". Podczas spotkania zaprezentowano: dobre praktyki w obszarze promocji, dostępności i wykorzystania możliwości oraz potencjału produktów tradycyjnych; zaprezentowano oraz omówiono program i przebieg konkursu na produkt lokalny, a twórcy ludowi podczas przerwy na smaczny poczęstunek serwowany przez Restaurację "U LIDII SCHROLL" z Krasiejowa, mieli możliwość wymiany doświadczeń.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Marzena Chmielewska reprezentująca Drugi Urząd Skarbowy w Opolu, która przeprowadziła szkolenie z zakresu możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej opartej o produkt lokalny.  Dzięki kompetencji osoby szkolącej, ludowi twórcy z obszaru działania LGD „Kraina Dinozaurów” znacznie wzbogacili swoją wiedzę w  ww. zakresie.

Lokalna Grupa Działania składa serdeczne podziękowania za uczestnictwo w spotkaniu, które mamy nadzieję wypromuje w niedalekiej przyszłości kolejnych twórców ludowych z obszaru działania LGD „Kraina Dinozaurów”.

 

 

Wróć na początek strony