Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” we współpracy
z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do zapoznania się z Lokalnym Konkursem Grantowym

„Działaj Lokalnie 2023”

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt, aktywizujący lokalną społeczność, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego, a działających na terenie gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Pawonków, Turawa, Zawadzkie i Zębowice.

 

W ramach konkursu przyznane zostaną granty w kwocie max. 3 000,00 zł. na realizację projektów, które:

- zakładają współdziałanie mieszkańców,

- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty
i rozsądne koszty realizacji,

- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,

- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie.

- będą realizowane między 17 lipca – 31 grudnia 2023 r.

 

Wnioski należy składać poprzez generator pod adresem https://generatorspoleczny.pl/

 w dniach 04.05.2023 r. – 05.06.2023 r.

 

Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 16 000,00 zł.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.krainadinozaurow.pl oraz
w siedzibie Stowarzyszenia.

 

 Szkolenia dla wnioskodawców:

27 kwietnia o godz. 16.00 – siedziba LGD

17 maja o godz. 18.00 – Świetlica Społeczno-Kulturalna w Pawonkowie,

 ul. Skrzydłowicka 5

 

Konsultacje indywidualne:

23 maja o godz. 13.30 – 15.00 – siedziba LGD

Kontakt z koordynatorem:

Weronika Golec

tel. 505 613 098

 e-mail: lgddzialajlokalnie@onet.pl

 

Wróć na początek strony