Podsumowanie Przeglądu Twórczości Ludowej

W niedzielę16 kwietnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu odbył się „Przegląd Twórczości Ludowej” w ramach projektu współpracy „Dobre bo Lokalne II” poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów wiejskich. Europa inwestuje w obszary wiejskie.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania gości, w tym delegacji partnerów projektu LGD „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” i LGD „Doliny Stobrawy” oraz  przedstawicieli/ reprezentantów  gmin należących do obszaru działania LGD "Kraina Dinozaurów”.
Na początku spotkania zaprezentowane zostało dziedzictwo lokalne na obszarach gmin należących do partnerów projektu.  
Następnie prezentowali zwyczaje i tradycje lokalne wg kalendarza wydarzeń/ produktu lokalnego mieszkańcy  Krainy Dinozaurów.

Cześć I:

styczeń „Darcie pierza” – grupa kobiet z Dębskiej Kuźni i okolic

luty „Wodzenia Niedźwiedzia” – Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok

marzec „Topienie Marzanny” -  Szkoła Podstawowa w Dańcu

kwiecień „Obrzędy Wielkanocne” – Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice

maj „Drzewko Majowe” -  OSP i sołtys Bierdzany

czerwiec „Noc Świętojańska” – Dom Kultury w Zębowicach

W półgodzinnej przerwie wszyscy uczestnicy Przeglądu Twórczości Ludowej zaproszeni zostali na poczęstunek oraz zwiedzenie wystawy na rynku miasta (Piękne zakątki LGD Krainy Dinozaurów i Rymarova), a także do odwiedzenia stoisk z wyrobami rękodzielniczymi i produktami lokalnymi.

Po przerwie odbyła się Część II wydarzenia, gdzie zaprezentowano kolejne zwyczaje i tradycje ludowe:

lipiec „Odpusty” -  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kadłub Wolny

sierpień „Pielgrzymki” – Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich

wrzesień „Dożynki” -  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć”

październik „Tradycje hutnicze” -  Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi

listopad „św. Marcin” -  Sołectwo i OSP Węgry

grudzień „Obrzędy Bożego Narodzenia” – Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka

Wydarzenie zakończyło się podziękowaniem Pani Prezes LGD „Kraina Dinozaurów” wszystkim uczestnikom Przeglądu Twórczości Ludowej i wręczeniem upominków każdej  grupie, która zaprezentowała zwyczaj/tradycję ludową, jak również przedstawicielom partnerów projektu „Dobre bo lokalne II”: LGD „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” oraz LGD „Dolina Stobrawy”. Jako zarząd LGD KD szczególne podziękowania składamy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadania.

Galeria:

 

 

Wróć na początek strony