Bez nazwy.png

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Od roku 2021 realizowany jest przez Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie.Zapraszamy do zapoznania się dokumentacją programu oraz współpracy!

Opisy zrealizowanych grantów:

 

Działaj Lokalnie w Krainie Dinozaurów 2023

Przystępujemy do realizacji naszych projektów Działaj Lokalnie w "Krainie Dinozaurów"

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2023”

Zapraszamy na szkolenie Działaj Lokalnie 2023

Działaj Lokalnie - umowa na rok 2023 podpisana!

Coroczne spotkanie szkoleniowe dla Ośrodków Działaj Lokalnie z całej Polski

Wróć na początek strony