Bez nazwy.png

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Od roku 2021 realizowany jest przez Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, jaPrzystępujemy do realizacji naszych projektów Działaj Lokalnie w "Krainie Dinozaurów"ko Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie.Zapraszamy do zapoznania się dokumentacją programu oraz współpracy!

Przystępujemy do realizacji naszych projektów Działaj Lokalnie w "Krainie Dinozaurów"

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2023”

Zapraszamy na szkolenie Działaj Lokalnie 2023

Działaj Lokalnie - umowa na rok 2023 podpisana!

Coroczne spotkanie szkoleniowe dla Ośrodków Działaj Lokalnie z całej Polski

Wróć na początek strony