W dniu 13 marca 2023 r. o godz. 17.00 w „Gościńcu Jaguś” w Staniszczach Wielkich  odbyło się Spotkanie pn.: „Bogactwo Sołectw  w  Krainie Dinozaurów” realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Dinozaurów" jako wydarzenie integracyjno-aktywizacyjne zapisane w Planie Komunikacyjnym  na rok 2023.

Podczas wydarzenia mieliśmy możliwość zaprezentowania lokalnym liderom m.in.:  działań LGD „Kraina Dinozaurów”, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, koncepcji „Smart Villages” (Inteligentne Wioski), dobre przykłady współpracy  w sołectwach  z woj. opolskiego  oraz programu „Działaj Lokalnie”. Spotkanie było też okazją do złożenia podziękowań sołtysom jak i lokalnym społecznikom za ich pracę na rzecz swoich miejscowości.  
Poczęstunek serwowany przez „Gościniec Jaguś” uprzyjemnił  nam wspólnie spędzony czas podczas wydarzenia integracyjno-aktywizacyjnego z lokalnymi  liderami rozwoju  gospodarczego, społecznego i kulturalnego małych społeczności.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” serdecznie dziękuje sołtysom, członkom rad sołeckich oraz przedstawicielom samorządów za udział w wydarzeniu integracyjno-aktywizacyjnym „Bogactwo Sołectw w  Krainie Dinozaurów”, w którym wzięły udział 92 osoby.

Galeria

 

Wróć na początek strony