W dniu 23.02.2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu w godz. 17.00-22.00 odbyło się spotkanie - WARSZTAT REFLEKSYJNY  Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby (pracownicy biura, członkowie Zarządu, Rady LGD, samorządowcy, przedsiębiorcy, społecznicy, mieszkańcy obszaru LGD oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Opolu).

Celem spotkania była bieżąca analiza procesu wdrażania oraz jego efektów i zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przebieg spotkania

1.Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD w 2022 r.

2.Główne zagadnienia dot. Realizacji LSR

3.Prace w podgrupach

4.Dyskusja uczestników:

- Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR

- Sposób wykorzystania rekomendacji.

5.Podsumowanie

 

 W imieniu Zarządu Stowarzyszenia składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które wzięły czynny udział w naszym spotkaniu: wszystkim członkom LGD, mieszkańcom z obszaru LGD, przedstawicielom samorządów gmin, jak również przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego.

Materiały wypracowane na spotkaniu wraz z zebranymi przez biuro LGD, zostaną opracowane w formie raportu, a rekomendacje, wnioski, ocena oraz interpretacja stanowić będą ewaluację wewnętrzną Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Dinozaurów”.

Galeria:

 

 

Wróć na początek strony