10.02.2023 r.

Zmiany nastąpią w następującym zakresie:

zmiana wynika z przeliczeń różnic kursowych i oszczędności w poszczególnych przedsięwzięciach (po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w LGD oraz zgodnie z pismem UMWO z dn. 09.02.2023 r.  dot.  przeliczenia środków dostępnych na poszczególne przedsięwzięcia).

Uwagi i sugestie dotyczące zmian w LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: krainadino@onet.eu lub osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym do dnia 28.02.2023 r. do godz. 12.00.

Jeżeli do tego terminu nie wpłyną żadne uwagi Zarząd LGD podejmie uchwałę o przesunięciach wynikających z przeliczeń w poszczególnych przedsięwzięciach.

Pliki do pobrania:

DOCXFormularz proponowanych zmian w LSR - 10.02.2023.docx (45,48KB)
 

Wróć na początek strony