18.01.2023 r. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach naboru wniosków nr 8/2022 o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego pn. Opracowanie koncepcji- „Wieś przyszłości” Smart Village w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” .
Powstałe w ramach projektu koncepcje przyczynią się do wykorzystania nowoczesnych technologii do poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego rozwoju. To wszystko dzięki współpracy i wspólnej decyzji o swoim rozwoju. Podejście Smart Village, które wdrażane jest na naszym terenie, bazuje na połączeniu nowoczesnych narzędzi i technologii dla polepszenia jakości życia oraz podniesienia standardu usług publicznych dla obywateli – i co ważne – przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na środowisko.
Podejście inteligentnej wsi pozwoli nam w kolejnych latach w pozyskaniu środków na rozwój obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.
 
 
 
Wróć na początek strony