Operacja pn. „Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych” mająca na celu „Udostępnienie turystom oraz mieszkańcom 7 sieci gier terenowych oraz 3 szlaków geocachingowych na terenie Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek, Stowarzyszenia LGD „Dolina rzeki Grabi”, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki, Stowarzyszenie LGD Dolina Raby, Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” oraz LGD „Z Nami Warto” poprzez opracowanie gier terenowych, zamontowanie modelowych geoskrytek oraz organizację wizyty studyjnej do czasu złożenia wniosku o płatność”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, Podziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Opracowane i wdrożone gry terenowe (questy) oraz zamontowane geoskrytki będą stanowić dodatkową innowacyjną i atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu, połączoną w sieci z partnerami z 6 województw.

O projekcie: Nowy projekt współpracy

 

 

Wróć na początek strony