Program "Działaj Lokalnie" w całości obsługiwany jest poprzez generator wniosków. Oznacza to, że od momentu złożenia wniosku po sprawozdanie z realizacji projektu, Wnioskodawcy posługują się generatorem on-line.

Do obsługi generatora niezbędne jest zarejestrowanie, w tym podanie swoich danych i adresu mailowego.

 

Dostęp do generatora poniżej:
G E N E R A T O R 

Wróć na początek strony