Od początku swojej działalności Kraina Dinozaurów wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły lokalnych organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Od 2021 roku, dzięki pomocy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce uczestniczymy w programie "Działaj Lokalnie".
Wówczas dołączyliśmy do grona Ośrodków Działaj Lokalnie.

Celem programu jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie, w ramach konkursów grantowych przyznajemy dofinansowanie do 3000 zł lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.
Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

Więcej o programie Działaj Lokalnie na O Programie - Działaj Lokalnie (dzialajlokalnie.pl)

Pozostałe programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:

 

 

W Programie "Działaj Lokalnie" uczestniczą fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne składające wnioski za pośrednictwem szkół, bibliotek, domów kultury, klubów sportowych z terenu gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.

 


Program "Działaj Lokalnie" w edycji 2022 jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

 

 

STRONA PROGRAMU
W W W. D Z I A L A J L O K A L N I E. P L

 

Wróć na początek strony