Ogłoszenie o naborze na Koordynatora Programu Działaj Lokalnie w Afiliowanym Ośrodku Działaj Lokalnie „Kraina Dinozaurów”.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów ” mające siedzibę: Ozimek  ul. J. Słowackiego 18, ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator Programu ,,Działaj Lokalnie’’.

Koordynator odpowiedzialny będzie za:

 1. Nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem Programu ,,Działaj Lokalnie” w Afiliowanym Ośrodku Działaj Lokalnie „Kraina Dinozaurów”.
 2. Prowadzenia szeroko zakrojonych działań informacyjnych i promocyjnych (szczególnie w mediach społecznościowych i intrenecie).
 3. Obsługa posiedzeń Lokalnej Komisji Grantowej.
 4. Wykonywanie czynności związanych z monitorowaniem programu oraz wskaźników.
 5. Stała współpraca z koordynatorami poszczególnych projektów – grantobiorcami.
 6. Aktywizacja współdziałania partnerów w zakresie realizacji projektów.
 7. Prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją programu.
 8. Przygotowanie wniosku o aneks, sprawozdań oraz wprowadzanie niezbędnych uzupełnień.

 

Wymagania konieczne i pożądane do spełnienia przez kandydata na stanowisku Koordynator Programu Działaj Lokalnie.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie w realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych z środków zewnętrznych.
 3. Otwartość i komunikatywność.
 4. Samodzielność.
 5. Terminowość.
 6. Znajomość problematyki społeczności lokalnej oraz produktu lokalnego.
 7. Znajomość projektów systemowych realizowanych przez LGD.

 

Wymagania pożądane:

 1. Odporność na stres.
 2. Zaangażowanie w prace społeczne na rzecz społeczności lokalnej.
 3. Prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys - CV.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wiedzę.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” w terminie do 10.02.2022 r. do godziny 12.00. W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do biura. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do biura po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynator Programu Działaj Lokalnie”.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia umowy:

01.03.2022 r. – 28.02.2023 r. – z możliwością przedłużenia na kolejne lata

 

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie od 01.03.2022 r. – 28.02.2023 r.

Wróć na początek strony