Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji uruchomiły kolejną edycję „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich”. W jego ramach do 18 marca trwa nabór do konkursu grantowego wspierającego grantami do 40 000 złotych działania organizacji na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji: https://fed.org.pl/aktualne-nabory/fundusz-pomocowy/

O programie

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uruchomiony w marcu 2020 roku i prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego początkowym celem było wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19, a celem uruchomionej właśnie nowej edycji jest dofinansowanie działań organizacji, które przeciwdziałają konsekwencjom pandemii w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Programu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych.

Doświadczenia PAFW, jej partnerów, jak i innych NGOs pokazują, że pandemia, i wynikająca z niej izolacja społeczna oraz nauczanie zdalne oddziałują negatywnie na dzieci i młodzież, szczególnie z mniejszych miejscowości a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego nowa edycja „Funduszu Pomocowego” zaplanowana na lata 2022-2023 służy przede wszystkim wsparciu inicjatyw obywatelskich na rzecz edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży.

Jej cele to:

  • przeciwdziałanie i minimalizowanie strat edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży,
  • zwiększanie skuteczności uczenia się i nauczania uczniów w trakcie edukacji prowadzonej w warunkach pandemii,
  • zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego,
  • przeciwdziałanie społecznej izolacji młodzieży.

Oferta programu na lata 2022-23 to dwa otwarte konkursy grantowe na projekty organizacji społecznych oraz dodatkowy konkurs służący doskonaleniu i wdrażaniu dobrych praktyk edukacyjnych, wypracowywanych przez organizacje uczestniczące w pierwszej edycji programu. Nowością tej edycji będzie forum wymiany doświadczeń, dzięki któremu organizacje, uczestniczące w ramach „Funduszu Pomocowego”, będą miały możliwość dzielenia się wiedzą i nawiązania współpracy. Planowane są także m.in. webinaria z ekspertami zajmującymi się problemami dzieci i młodzieży, warsztaty oraz spotkania sieciujące organizacje społeczne.

Przykładowe działania wsparte w ramach poprzedniej edycji konkursu to:

  • działania na rzecz poprawy kondycji psychicznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami,
  • zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla młodzieży,
  • zajęcia dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze i umiejętności komunikacji,
  • działania zwiększające dostęp do usług psychologicznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w gminie,
  • działania na rzecz podniesienia jakości edukacji formalnej i pozaformalnej dla dzieci przebywających w ośrodku dla uchodźców.

Konferencja inauguracyjna

Konferencja online inaugurująca nową edycję „Funduszu Pomocowego” odbędzie się w czwartek, 3 marca 2022 r. w godz. 14.00-15.30 (szczegółowe informacje i zgłoszenia online: https://fed.org.pl/konferencja-inauguracyjna-funduszu-pomocowego-na-lata-2022-23/). 

Konkurs grantowy

Zapraszamy NGOs działające na rzecz edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży do udziału w pierwszej edycji konkursu grantowego, w ramach którego można uzyskać dotacje na roczne projekty: maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 tysięcy zł, z czego 8 tysięcy zł można przeznaczyć na rozwój instytucjonalny organizacji. Wnioski można składać do 18 marca 2022 r.

Spotkanie informacyjne

Procedura aplikowania zostanie szczegółowo omówiona podczas spotkania online, które odbędzie się w czwartek, 17 lutego 2022 r. w godz. 14.00-15.30. Informacje i zgłoszenia: https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-spotkanie-informacyjne-wiosna-2022/

Wróć na początek strony