Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan.

 

Data rozpoczęcia projektu: 2021-09-02

 

Data zakończenia projektu: 2021-12-31

 

Tytuł projektu: Być przyjacielem przyrody.

 

Cel projektu: Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa, prowadzona w miejscach edukacyjnych, które powstały w wioskach: Bierdzany i Spórok. Poprzez realizację projektu zostały wykorzystane doświadczenia międzypokoleniowe, jak również uczestnicy nabyli nowe umiejętności lub je udoskonalili.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu: W ramach projektu zorganizowano spotkania/warsztaty w miejscach edukacji ekologicznej w dwóch zaprzyjaźnionych miejscowościach Spórok oraz Bierdzany.

Odbyły się warsztaty dotyczące następujących dziedzin:

  • edukacji o ochronie środowiska i ekologii - dwa spotkania,
  • rola i pożyteczność owadów w ekosystemie oraz wykonanie domków dla owadów - dwa spotkania,
  • warsztaty wykorzystujące materiały z recyklingu - wykonywanie zabawek, gier i elementów dekoracyjnych - dwa spotkania.

Wszystkie te spotkania służyły międzypokoleniowej edukacji ekologicznej poprzez pokazanie młodym pokoleniom dobrych przykładów uprawy roślin, poszanowania dla środowiska, wykorzystywania niepotrzebnych już przedmiotów oraz codzienne proekologiczne zachowania, którymi mogli podzielić się starsi mieszkańcy.

 

Rezultaty projektu: Poprzez organizację 6 spotkań w dwóch miejscowościach osiągnięty został cel projektu, a trwałymi rezultatami są powstałe przy międzypokoleniowej współpracy domki dla owadów, ekologiczne gry, zabawki oraz artykuły dekoracyjne, które mogą służyć w przyszłości do kontynuacji działań projektowych. Efektem dodatnim jest również zwiększenie współpracy, wymiana doświadczeń i zdobycie doświadczeń w realizacji projektów oraz zachęta do współpracy dla osób, które dotychczas z nami nie współpracowały.

 

Odbiorcy projektu: Odbiorcami projektu byli mieszkańcy dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą oraz współpracujących miejscowości: Spórok oraz Bierdzany w sumie 85 osób z podziałem na grupy wiekowe:

  • dzieci - 36 osób,
  • młodzież - 12 osób,
  • dorośli - 23 osoby,
  • seniorzy- 14 osób.

 

Partnerzy w realizacji projektu: Przy realizacji projektu do współpracy włączyły się następujące organizacje:

  • Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Spórok było partnerem w projekcie, zorganizowało 3 spotkania oraz podzieliło się doświadczeniami w realizacji projektów,
  • Gmina Turawa udostępniła pomieszczenia do spotkań w miejscowości Bierdzany,
  • Nadleśnictwo Strzelce Opolskie udostępniło miejsce do spotkań w miejscowości Spórok.

 

Galeria

 

Wróć na początek strony