Nazwa dotowanego: STOWARZYSZENIE KREATYWNEJ EDUKACJI

 

Data rozpoczęcia projektu: 2021-10-01

 

Data zakończenia projektu: 2021-11-30

 

Tytuł projektu: Sankt Martin immer mit uns! – Święty Marcin zawsze z nami!

 

Cel projektu: Celem projektu było kultywowanie tradycji oraz zacieśnianie więzi pomiędzy instytucjami oraz m.in.: wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, promocja dziedzictwa kulinarnego, pielęgnowanie tradycji regionalnych i rodzinnych, rozwój kompetencji językowych wśród przedszkolaków itd.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu: Głównymi działaniami zrealizowanymi w ramach było przeprowadzenie warsztatów kulinarnych podczas których dzieci samodzielnie wypiekały ciasteczka w kształtach symbolizujących święto Marcina.

Innymi działaniami były warsztaty szycia, podczas których dzieci samodzielnie uszyły pelerynę świętego Marcina jako symbol tego, iż ów Święty dzielił się tą peleryną z biednymi. Oprócz tego dzieci szyły atrybuty potrzebne do przygotowania przedstawienia teatralnego.

Trzeci etap polegał na przygotowaniu wydarzenia „Martinstag” składającego się z:

  • pochodu św. Marcina z koniem i lampionami
  • przedstawienia teatralnego
  • wspólnym ogniska z kiełbaskami oraz tradycyjnymi rogalami świętomarcińskimi.

Rezultaty projektu: Dzięki przekazaniu wiedzy kulinarnej i historycznej w formie praktycznej dzieci pochodzące z trzech powiatów otrzymały możliwość wzrostu świadomości kulturowej na temat swojego regionu. Dzięki temu będą mogli przekazywać tę wiedzę i umiejętności swoim dzieciom i wnukom. Sprzęt zakupiony podczas realizacji projektu będzie wykorzystywany przez uczniów podczas kolejnych warsztatów. Głównymi rezultatami projektu były:

  1. Warsztaty szycia.
  2. Warsztaty kulinarne.
  3. Wydarzenie „Martinstag”.

 

Odbiorcy projektu: Odbiorcami projektu, do których skierowane były działania były przedszkolaki pochodzące z trzech powiatów (Oleskiego, Strzeleckiego i Lublinieckiego). W projekcie brali również udział: seniorzy zamieszkujący sołectwo Gosławice, zaproszeni mieszkańcy Sołectwa Gosławice, Domu Kultury w Dobrodzieniu oraz Mniejszości Niemieckiej.

 

Partnerzy w realizacji projektu: Głównymi partnerami w projekcie było Sołectwo Gosławice oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

 

dofinansowanie Amerykańskiej Fundacji Wolności, plakat Gosławice

Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji, zdjęcie grupowe

 

 

 

Wróć na początek strony