W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania Zarząd Stowarzyszenia LGD ,,Kraina Dinozaurów” zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice do aktywnego udziału w pracach Zespołu ds. opracowania LSR.

Celem działalności zespołu jest:

  • aktywizowanie lokalnych społeczności na obszarze w/w gmin do udziału w procesie tworzenia LSR,
  • aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,
  • inicjowanie wszelkiej aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z biurem LGD,
  • współorganizowanie spotkań konsultacyjnych dla lokalnych społeczności, podczas tworzenia LSR,
  • pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbędzie się w czerwcu 2022 r.

Zainteresowanych udziałem w pracach Zespołu prosimy o  wypełnienie karty zgłoszeniowej https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQPPMiWfGZAzHAdxpDFh1byNkxdNP3uRD8mRXSwLev_5xu3A/viewform?usp=sf_link     do dnia 20.06.2022 r.  

W zespole powinni znaleźć się przedstawiciele każdej z gmin objętych LSR.

Bliższe informacje : 774651213 / 605052777 lub mailem: 

Galeria

 

Wróć na początek strony