Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „Kraina Dinozaurów” dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru:

2/2022 -1.3.1 - Premie na założenie działalności gospodarczej w szczególności związanej z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD, odbędzie się w dniach 4 oraz 5 kwietnia 2022 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów”.

Wróć na początek strony